O firmie

Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie Grzegorza Pierzkały powstało w 1993 roku zainicjowane zakupem 25 ha ziemi, z czego 2 ha przeznaczono pod szkółkę. Początkowo zakres produkcji opierał się na gatunkach drzew lasotwórczych oraz krzewach i drzewach ozdobnych. Głównym odbiorcą uprawy szkółkarskiej były firmy zlecające produkcję.

Rok 2005 zapoczątkował szerokorozumianą transformację. Specjalizacja uprawy, ukierunkowanie produkcji na główny gatunek oraz szeroki wachlarz inwestycji przyczynił się do rozwoju gospodarstwa. Szkółka była sukcesywnie powiększana do obecnych 5 ha.

Głównym gatunkiem produkowanym w Gospodarstwie Rolno-Szkółkarskim Grzegorza Pierzkały stał się ligustr zimozielony (Ligustrum vulgare atrovierens).

Zastosowanie najnowocześniejszych technik produkcji, nawożenia wraz z użyciem specyficznych środków ochrony roślin i stymulatorów wzrostu pozwoliło na uzyskanie sadzonek najwyższej jakości.

Najlepszym dowodem potwierdzającym jakość sadzonek są pozytywne opinie i komentarze od odbiorców krajowych i zagranicznych.


Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych i hurtowych.
Życzymy udanych zakupów i pięknych żywopłotów.